Tuesday, September 18, 2012

Viktigt

Igår fick jag frågan:

Jag undrar VARFÖR du tycker det är viktigt att få bort gränserna mellan manligt och kvinnligt? Vad är det som gör att du lider av det?


Jag personligen lider inte av det men samhället påverkas av det. För mig är det viktigt att försöka påverka till att tänka i rätt riktning. Vad jag menar med rätt riktning är att alla har lika stor rätt att ha det bra. Jag att det skulle  kunna bli bättre om inte könet påverkar våra val. 

Om en kvinna gör något som inte är norm för hennes kön blir hon ofta ifrågasatt. Detta gäller också om en man gör något som anses kvinnligt. Jag anser det väldigt konstigt med denna uppdelning, att olika val förknippas med könet. Så kallade kvinnoyrken har lägre löner än mansdominerade yrken. Om t.ex. fler män väljer att söka jobb som socialsekreterare och fler kvinnor vill bli dataprogrammerare kanske lönenivåerna förändras. Att jobba med människor ses som kvinnligt. Att jobba med människor är manligt.

Fler svar på frågan kommer dyka upp. Att vänta är något om smink och höga klackar. Och kanske något om rakning och barnkläder. 

Jag fick fler idéer till en installation idag. Mycket börjar falla på plats och jag får ny inspiration. Inspirationen kanske inte alltid är bra eftersom det dyker upp nya saker att bli arg på. 

No comments:

Post a Comment